Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Úradná tabuľaHľadať
 
 

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľaVytlačiť
 

Verejný obstarávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
IČO: 00 310 182
DIČ: 2021053320
Telefón: +421 (0)38 7629 102
Fax: +421 (0)38 760 30 84
email: info@banovce.sk

Profil verejného obstarávateľa - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)

 


 
 

Aktuálne verejné obstarávanieVytlačiť
 

Zverejňovanie zadávania zákaziek v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zdravom tele zdravý duch. Buď fit! - výzva Vyzva_V_zdravom_tele_zdravy_duch_Bud_fit.pdf Vyzva_V_zdravom_tele_zdravy_duch_Bud_fit.pdf (168.7 kB)
V zdravom tele zdravý duch. Buď fit! - príloha 1 priloha_c_1_navrh_kriteria.pdf priloha_c_1_navrh_kriteria.pdf (185.6 kB)
V zdravom tele zdravý duch. Buď fit! - príloha 2 príloha_c_2_min_tech_spec.pdf príloha_c_2_min_tech_spec.pdf (211.8 kB)

 
 

Súhrnná správa o zákazkáchVytlačiť
 

za 2. štvrťrok 2018 - 1. 4. – 30. 6. 2018 Suhrnna_sprava_zakazky_§117_2018_2Q.pdf Suhrnna_sprava_zakazky_§117_2018_2Q.pdf (78.1 kB)
za 1. štvrťrok 2018 - od 1. 1. - 31. 3. 2018 Suhrnna_sprava_zakazky_§117_2018_1Q.pdf Suhrnna_sprava_zakazky_§117_2018_1Q.pdf (80.9 kB)
za 4. štvrťrok 2017 - 1. 10. – 31. 12. 2017 Suhrnna_sprava_zakazky_§117_4Q-2017.pdf Suhrnna_sprava_zakazky_§117_4Q-2017.pdf (80.9 kB)
za 3. štvrťrok 2017 - 1. 7. – 30. 9. 2017 Suhrnna_sprava_zakazky_§117_3Q-2017.pdf Suhrnna_sprava_zakazky_§117_3Q-2017.pdf (74.6 kB)
za 3. štvrťrok 2017 - 1. 7. – 30. 9. 2017 Suhrnna_sprava_zakazky_§111_3Q-2017.pdf Suhrnna_sprava_zakazky_§111_3Q-2017.pdf (72.7 kB)
za 2. štvrťrok 2017 - 1. 4. – 30. 6. 2017 Sprava_zakazky_§117_ods2_2Q-2017.pdf Sprava_zakazky_§117_ods2_2Q-2017.pdf (193.9 kB)
za 2. štvrťrok 2017 - 1. 4. – 30. 6. 2017 Sprava_zakazky_§111_ods2_2Q-2017.pdf Sprava_zakazky_§111_ods2_2Q-2017.pdf (125.7 kB)
za 1. štvrťrok 2017 - od 1. 1. do 31. 3. 2017 Sprava_zakazky_§117_ods2_1Q-2017.pdf Sprava_zakazky_§117_ods2_1Q-2017.pdf (125.6 kB)
za 1. štvrťrok 2017 - od 1. 1. do 31. 3. 2017 Sprava_zakazky_§111_ods2_1Q-2017.pdf Sprava_zakazky_§111_ods2_1Q-2017.pdf (125.3 kB)

 
 

Informácia o zadávaní zákaziekVytlačiť
 

Informácia o zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác (v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov).


 
 

Kanalizácia Biskupice - správa o zákazkeVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia MŠ 9. májaVytlačiť
 


 
 

Realizované verejné obstarávania

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 
Výzva na predloženie ponuky - vybudovanie odstavnej plochy na ulici Cyrila a Metoda, Bánovce n/B (13.5.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - nákup zostavy ústredne mestského rozhlasu, Bánovce n/B (do 12.5.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - rozšírenie odstavnej plochy na ulici Husitská, Bánovce n/B (do 30.4.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - celoplošná oprava krytu vozovky na ul. Husitská v Bánovciach nad Bebravou dvojitým emulzným náterom za použitia asfaltovej emulzie C 65 B4 a kameniva fr.8/11 mm resp.4/8 mm. (do 17.4.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - odvedenie dažďovej vody z komunikácie na ulici M. R. Štefánika – pred objektom lekárne (do 4.4.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky II - vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia v meste Bánovce nad Bebravou (do 3.4.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia v meste Bánovce nad Bebravou (do 26.2.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - vyhotovenie geometrického plánu pre účely majetko-právneho vysporiadania trasy budúcej kanalizácie v k.ú. Biskupice a k.ú. Bánovce n/B (do 12.2.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - nákup malého nákladného automobilu kategórie N1 (do 6.2.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - Dodávka kancelárskych potrieb na rok 2014 (do 27.1.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - Dodávka kancelárskych potrieb na rok 2014 - príloha č.1 (do 27.1.2014)

 
Výzva na predloženie ponuky - príprava a realizácia verejného obstarávania v r. 2014 (do 23.1.2014))

 
Výzva na predloženie ponuky - Kúpa osobného motorového vozidla (do 31.12.2013)

 
Výzva na predloženie ponuky - Dodávka stravy pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 (do 20.12.2013)

 
Výzva na predloženie ponuky - vývoz veľkoobjemových kontajnerov na skládku odpadov v rámci mesta Bánovce nad Bebravou, vrátane štyroch pričlenených častí mesta: Biskupice, Malé Chlievany, Horné Ozorovce a Dolné Ozorovce (do 11.12.2013)

 
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

 
Výzva na predloženie ponuky - Odstraňovanie starých vozidiel na území mesta Bánovce nad Bebravou a ich umiestnenie na určené parkovisko (do 11.12.2013)

 
Výzva na predloženie ponuky - dodávka a zhotovenie dlažby v areáli KD Biskupice (do 05.12.2013).

 
Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodávku a montáž plastových okien na Dom smútku a administratívnu budovu Tedos, s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou (do 11.11.2013)

 
Príloha 1 k výzve na predloženie ponuky na poskytovanie tovarov, služieb a prác s názvom „Oprava, údržba a servis služobných motorových vozidiel“ (do 6.12.2013)

 
Príloha 2 k výzve na predloženie ponuky na poskytovanie tovarov, služieb a prác s názvom „Oprava, údržba a servis služobných motorových vozidiel“ (do 6.12.2013)

 
Výzva na predloženie ponuky na poskytovanie tovarov, služieb a prác s názvom „Oprava, údržba a servis služobných motorových vozidiel“ (do 6.12.2013)

 
Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku posypového materiálu frakcia 4-8. (do 14.10.2013)

 
Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na ustajnenie, kŕmenie a veterinárne úkony v karanténnych staniciach. (do 11.10.2013)

 
Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku posypovej soli vrátane dopravy. (do 11.10.2013)

 
Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie realizácie stavby: „Oprava časti základového pásu a napojenie zvodu dažďovej vody na verejnú kanalizáciu prístavby športovej haly na ul. F. Urbánka“ v Bánovciach nad Bebravou. (do 18.9.2013)

 
Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie realizácie stavby : „Oprava kanalizácie a povrchu cesty ul. Hollého a oprava kanalizácie ul. Sládkovičova“ v Bánovciach nad Bebravou. (do 11.9.2013)

 
Nákup 1100 l nádob na separovaný zber. (do 28.8.2013)

 
ÚvodÚvodná stránka